A posztmodern kultúrális kontextusai (Dr. Medgyes Tamás)

Téma: A szeminárium a posztmodernnek nevezett korszak, állapot bizonyos kulturális manifesztumainak elemzését, illetve az ehhez szükséges elméleti háttér megszerzését tűzi ki célul. A kiindulópont az a feltételezés, hogy a kifejezetten művészi igénnyel készülő, elénk kerülő alkotások mellett számos olyan jelhasználat létezik, melyek példái lehetnek az ezredforduló kulturális gazdagságának, sokszínűségének. Ezek egyfelől a világfalu manifesztumai is lehetnek, másrészt azonban igen gyakran talán éppen ellenkezőleg, adott csoportok, szubkultúrák igen jellegzetes szimbolikus aktivitásának lenyomatait hordozzák. Annak érdekében, hogy megfelelő érzékenységgel, az e jelenségek által közvetített tartalmak iránti fogékonysággal tudjuk értelmezni a posztmodern kulturális kontextusait a szeminárium célja néhány elméleti szöveg olvasása után gyakorlat-orientált értelmezési feladatok megoldása lesz.
Helyszín: IX. terem (Főépület)
Időpont: hétfő 16:00-17:30